Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu, Türkiye tarım ve gıda sektörünün inovasyon yeteneklerini geliştirecek, tarım sektörünün teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü destekleyecek, ulusal ve küresel tarım ve gıda pazarlarında rekabet gücünü yükseltecek bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Dünya genelinde, verimlilik ve pazar baskısı ile karşı karşıya kalan “yeni tarım ve gıda sektörleri,” rekabet güçlerini kaybetmemek ve yenilik kapasitelerini artırmak için yeni araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu amaçla yola çıkan Platform, Türkiye tarım ve gıda sektörlerinde değer zinciri boyunca birbirleriyle ilişkili faaliyetler gösteren üreticiler ve üretici birlikleri, tarımsal işletmeler, STK’lar, finans kurumları, lojistik firmaları, danışmanlık şirketleri, bilgi ve iletişim teknolojisi alanında çalışan firmalar, üniversiteler, araştırma kurumları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sektöre hizmet veren diğer kurumlara yönelik ortak hareketi teşvik etme ve geliştirme amacına hizmet etmektedir.

PLATFORM FAALİYETLERİ

Networkıng ve Bilgi Üretimi

 • Senelik uluslararası katılımlı konferans
 • Tematik seminerler ve çalıştaylar
 • Webinarlar, podcastler, video konferanslar
 • Aylık Bülten
 • Blog Yazıları
 • Tematik raporlar
 • Yurtdışı ortaklar ile işbirlikleri

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Yöneticiler İçin Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Sertifika Programları
 • Üreticiler İçin Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Sertifika Programları
 • Özel Eğitim Programları

Ar-Ge ve Bilgi Üretimi

 • Benchmarking çalışmaları
 • Platform içi etkileşimle gelişen ihtiyaçlara göre disiplinlerarası proje tasarımı
 • Tarım sektöründe çok disiplinli projeler

EĞİTİMLER

Tarım İşletmeciliği Sertifika Eğitim Programları

Üreticiler ve Yöneticiler için olmak üzere iki farklı program düzenlenecektir.

BounTarım eğitim programları, yeni nesil tarım işletmeciliğini ve güncel tarım uygulamalarını kapsamakta olup Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen diğer üniversitelerinin öğretim üyeleri ve sektör uzmanları tarafından verilecektir.

İncele

Özel Eğitim Programları

Kurumların talepleri çerçevesinde sınıf içi, uzaktan eğitim ya da karma şekilde programlar tasarlanabilmektedir.

BounTarım eğitim programları, yeni nesil tarım işletmeciliğini ve güncel tarım uygulamalarını kapsamakta olup Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen diğer üniversitelerinin öğretim üyeleri ve sektör uzmanları tarafından verilecektir. 

Detaylar İçin Bizimle İletişime Geçiniz

PROJELER

Agritech Kapasite Geliştirme Ağ Oluşturma Projesi

Bu proje ile tarım teknolojileri alanındaki bilgilerin tüm paydaşlara yayılımı ve transferini sağlayarak bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimciliği tarıma entegre etmeyi hedeflenmektedir.

İncele

GAP Organik Tarım Kümelenmesi Kalkınma Projesi

GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteğiyle 2009-2017 döneminde yürütülmektedir.

İncele

Türkiye Tarım Sektöründe Teknolojik Dönüşüm Projesi

Platformun öncü ortağı Denizbank ile 2018 yılında başlatılan “Türkiye Tarım Sektöründe Teknolojik Dönüşüm Projesi” halen devam etmektedir. 

ETKİNLİKLER

Boun Tarım Platformu Açılış Konferansı

İncele

Tarım Teknolojileri (AGRI-TECH) Bilgi Transferi Semineri

İncele

Kapasite Geliştirme ve Ağ Oluşturma Projesi Konferansı

İncele

İLETİŞİM

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs, ETA B BLOK 4.kat Oda No: 606, 34342 Bebek, İstanbul

(0212) 359 4778

info@bountarim.org

SOSYAL MEDYALARIMIZ