Projeler

Agritech Kapasite Geliştirme Ağ Oluşturma Projesi

Bu proje ile tarım teknolojileri alanındaki bilgilerin tüm paydaşlara yayılımı ve transferini sağlayarak bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimciliği tarıma entegre etmeyi hedeflenmektedir.

İncele

Türkiye Tarım Sektöründe Teknolojik Dönüşüm Projesi

Platformun öncü ortağı Denizbank ile 2018 yılında başlatılan “Türkiye Tarım Sektöründe Teknolojik Dönüşüm Doğrultusunda İstatistiksel Araştırmalar Projesi” halen devam etmektedir.